Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları

Amaç: Bu çalışmada Geissler 2. ve 3. derece skafolunat bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Geissler 2. ve 3. derece skafolunat
bağ hasarlanmaları nedeniyle Şubat 2011 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz uygulanan 32 hasta (20 erkek, 12 kadın; ort. yaş 30.1 yıl; dağılım 21-42 yıl) çalışmaya alındı. Yakınmaların başlangıcından cerrahiye kadar geçen ortalama süre 13.7 (dağılım 6-20) aydı. Eklem hareket açıklıkları sağlam taraftaki el bilek hareketleri ile karşılaştırıldı. Hastalar cerrahi sonrası Mayo El Bileği Skorlama Testi ile değerlendirildi. Ağrı görsel analog ölçeği (GAÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 15.12 (dağılım 6-24) aydı. Mayo El Bileği Skorlama Testine göre, sonuçlar 20 hastada mükemmel, 12 hastada iyi idi. Sağlam ekstremiteye göre ameliyat öncesi fleksiyon açıklığı farkı ortalama 2.18°
(dağılım 0°-5°), ekstansiyon açıklığı farkı ortalama 4.37° (dağılım 0°-15°) idi. Sağlam ekstremiteye göre ameliyat sonrası fleksiyon açıklığı farkı ortalama 1.71° (dağılım 0°-5°), ekstansiyon açıklığı farkı ortalama 1.09° (dağılım 0°-10°) idi. Sağlıklı ele göre ameliyat öncesi ve sonrası ortalama kavrama kuvveti sırasıyla %86 ve %94 idi. Ameliyat öncesi GAÖ puanı 6.59 (dağılım 4-9) iken, ameliyat sonrası GAÖ puanı 1.21 (dağılım 0-6) idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, artroskopik dorsal ligamentokapsülodez ağrı ve hareket kısıtlılığının giderilmesinde ve kavrama kuvvetinin geri kazanılmasında etkili bir yöntemdir.

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom

Bookmaker review site http://wbetting.co.uk/ for William Hill