Başlık Tıklamalar
A new technique in fingertip defects including nail lost reverse dorsal fascial flap with skin graft compressed 2262
A new technique in surgical treatment of congenital and spontaneous extensor tendon snapping: Dorsalization-ulnarization of the metacarpal head 510
A single K‑wire to prevent poor outcomes in closed soft‑tissue mallet finger management due to patient non-compliance 717
Advantages of using volar vein repair in finger replantations 3351
Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirmesi 4859
An anomalous course of the radial artery dissect rather than resect 4488
An easy way of harvesting olecranon bone graft 4740
Arthroscopic Dorsal Ligamentocapsulodesis in the Treatment of Isolated Lunotriquetral Interosseous Ligamentous Injury: A Retrospective Case Series of 22 Patients 473
Arthroscopic hemitrapeziectomy and suture button suspensionplasty 2220
Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 3464
Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 4492
Atypically localized glomus tumors 2747
Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 4220
Cilt ve cilt altı örtüsüne ait komplikasyonlar 1832
Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation 4695
Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında geç dönem radyografik komplikasyonlar ve bunların fonksiyonel sonuçlara etkileri 3531
Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 7299
El Bileği Artroskopisi 752
El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 4375
El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 4101
Epidemiological and histopathological analysis of soft tissue tumors of the hand 1666
Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması 5675
Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4468
Extracorporeal Free Flap Perfusion Using Extracorporeal Membrane Oxygenation Device An Experimental Model 1079
Flexor tenosynovitis due to tuberculosis in hand and wrist 2287
Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 7421
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone 2343
Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 832
Heterotopic replantations in mutilating hand injuries 4522
How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 3779
Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 9134
Intramedullary Venous Drainage System for Distal Fingertip Replantations 736
Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 5018
Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur? 5198
Management of upper extremity war injuries in the subacute period: A review of 62 cases 786
Olecranon bone graft: Revisited 5021
Olecranon bone grafting for the treatment of nonunion after distal finger replantation 760
Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 4062
Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 4724
Perforator artery repair in revascularization of extremity degloving injuries 1076
Plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 3135
Pott hastalığı 5452
Rehabilitation after successful finger 696
Rehabilitation after successful finger replantation 2858
Replantation of the total skin-only avulsions of fingers 765
Results of carpal tunnel decompression operations with minimal incision under regional anesthesia of the wrist 2222
Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon 4556
Results of the 4-5 ECA vascularized pedicle bone grafting in avascular pseudoarthroses of the scaphoid proximal pole 1230
ReTreatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon bonegraft 4018
Reverse sural flap: Our clinical experience with car tire injuries in the anterolateral aspect of the foot 395
Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair 4455
Sinovyal tüberkülozda genel prensipler; tanı ve tedavi yaklaşımları 3171
Sporcularda el bileği yaralanması 1499
Successful reconstruction of osteocutaneous defect of calcaneal area with allogeneic bone graft and anterolateral thigh flap 666
Surgical treatment of subungual glomus tumors 1881
Suture-button Fixation and Arthroscopic Dorsal Ligamento-capsulodesis in Chronic Scapholunate Dissociation 336
Synovial chondromatosis of the metacarpophalangeal joint of the ring finger 2516
Technical tips in distal finger replantations 3008
Tenar çekiç sendromu 5033
The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 3144
Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 2838
Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 4290
Trephine biopsy versus conventional open surgical technique for bone graft harvesting from the olecranon: A retrospective comparison of perioperative outcom 601
Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma 5667
Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 8418
Triangüler Fibrokartilaj Kompleks Sorunlarında Tanı ve Tedavi 486
Two suture fish-mouth end to side microvascular anastomosis with fibrin glue 4361
Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 5332

El,El bileği, el bileği kırıkları,scafoid kırığı, kienböck hastalığı, geçmeyen el bileği ağrıları, Artroskopi, önkol kırıkları, çocuk kırıkları , yaşlılarda kırık tedavisi , Diz ağrısı ,diz artoskopisi, menüsküs, diz protezi, protez ,kalça protezi, omuz çıkığı, Omuz ağrısı, Omuz artroskopisi, Ayak bileği kırıkları, ayak bileği artroskopisi, halluks valgus, dirsek ağrısı, dirsek kırıkları,omuz kırıkları, sinir yaralanması, kalça kırığı , bacak kırığı, romatizma, kireçlenme, boyunda eğrilik, boyun ağrısı, ortopedik ayakkabı, ortopedik ortez protez, ortopedi,ortopedi travmatoloji, ortopedi doktoru, ortopedi nedir, kırık çeşitleri, kırık çıkıkta ilk yardım, kemik erimesi, kemik ağrısı,çıkık , burkulma , incinme , kemik hastalıkları, ganglion, karpal tünel, sinir sıkışması, tetik parmak, hareket kısıtlılığı, bel ağrısı, boyun ağrısı

sunular videolar elcerrahicom